علی ذوالقدری

عکاس 

علی ذوالقدری در حوزه عکاسی مینیمال فعالیت چشم گیری داشته است. در مسابقات مطرح در حوزه کاری خود بیش از 30 مدال و رتبه کسب نموده است. عضو فدراسیون بین المللی هنر عکاسی-فیاپ است و در مسابقات داخلی و خارجی به عنوان داور نقش آفرینی می کند. و در بیش از 8 مجله بین المللی آثار او به چاپ رسیده است. نگاه متفاوت و منسجم در آثارش او را از دیگر هنرمندان هم سبکش متمایز نموده است.

Ali Zolghadri photographer