کشاورزی و دامپروری ایران

در طول تاریخ و در مکان‌های مختلف، انسان‌ها موفق بوده‌اند با حفظ ماهیت نیازهای ثبوتی خود، با محیط اطراف خود سازگار شوند. این سازگاری، به معنای انطباق با محیط زیست، نه تنها به ارتقاء سطح زندگی انسان‌ها کمک کرده بلکه به بقاء و توسعه جوامع نیز کمک کرده است.
مردم ایران به عنوان یکی از نخستین ساکنان سرزمینی، یک تاریخچه طولانی و یک ساختار پوششی متمایز و منسجم داشته‌اند. پروژه چهرایران به عنوان یک جهت‌گیری معنادار، با هدف ثبت پرتره افراد در قرن جدید، تاکید دارد که این تصویرگری جامع از افراد جامعه ایرانی، از تنوع فرهنگی و اجتماعی آنان پدیدار شود.
آغاز این پروژه به تاریخ تابستان سال 1402 شمسی برمی‌گردد و از آن زمان به فعالیت و گسترش خود ادامه داده است. این تلاش مستمر به سوی ثبت و نگهداری تصویر متنوع و غنی از افراد ایرانی، به‌عنوان بخشی از تاریخ و فرهنگ این سرزمین، ادامه می‌یابد.

در طول تاریخ و در مکان‌های مختلف، انسان‌ها موفق بوده‌اند با حفظ ماهیت نیازهای ثبوتی خود، با محیط اطراف خود سازگار شوند. این سازگاری، به معنای انطباق با محیط زیست، نه تنها به ارتقاء سطح زندگی انسان‌ها کمک کرده بلکه به بقاء و توسعه جوامع نیز کمک کرده است.
مردم ایران به عنوان یکی از نخستین ساکنان سرزمینی، یک تاریخچه طولانی و یک ساختار پوششی متمایز و منسجم داشته‌اند. پروژه چهرایران به عنوان یک جهت‌گیری معنادار، با هدف ثبت پرتره افراد در قرن جدید، تاکید دارد که این تصویرگری جامع از افراد جامعه ایرانی، از تنوع فرهنگی و اجتماعی آنان پدیدار شود.
آغاز این پروژه به تاریخ تابستان سال 1402 شمسی برمی‌گردد و از آن زمان به فعالیت و گسترش خود ادامه داده است. این تلاش مستمر به سوی ثبت و نگهداری تصویر متنوع و غنی از افراد ایرانی، به‌عنوان بخشی از تاریخ و فرهنگ این سرزمین، ادامه می‌یابد.

باغ‌داری

برداشت ذرت توسط چاپرکلاس
برداشت ذرت توسط چاپرکلاس
دستگاه بذرپاش در زمین کشاورزی
دیسک زدن زمین کشاورزی توسط تراکتور
سیلاژ ذرت در دام داری

دامپروری

زراعت

تخلیه دام زنده توسط لیفتراک و قرار دادن آن داخل تریلی در فرودگاه